Notariusz dokonuje następujących czynności:
Przygotowanie aktu notarialnego wymaga wcześniejszego przedłożenia w Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów, których wykaz znajduje się w bocznym menu.