Wojciech Krakowiak Notariusz
Wojciech Krakowiak

NOTARIUSZ (zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Dz. U. 2002  Nr 42 poz. 369) jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).  W zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz dokonuje następujących czynności: